VSEARCH Luke:24:27
strkjv@Luke:24:27 @ And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.

strkjv@Luke:24:27 @ 1 beginning strkjv@Luke:24:44; strkjv@Genesis:3:15; strkjv@Genesis:22:18; strkjv@Genesis:26:4; strkjv@Genesis:49:10; strkjv@Numbers:21:6-9; strkjv@Deuteronomy:18:15; strkjv@John:5:39 strkjv@John:5:45-47 strkjv@Acts:3:22; strkjv@Acts:7:37

strkjv@Luke:24:27 @ 2 and all strkjv@Luke:24:25; strkjv@Psalms:16:9-10; strkjv@Psalms:132:11; strkjv@Isaiah:7:14; strkjv@Isaiah:9:6-7; strkjv@Isaiah:40:10-11; strkjv@Isaiah:50:6; strkjv@Isaiah:52:13-14; strkjv@Isaiah:53:1-12; strkjv@Jeremiah:23:5-6; strkjv@Jeremiah:33:14-15; strkjv@Ezekiel:34:23; strkjv@Ezekiel:37:25; strkjv@Daniel:9:24-26; strkjv@Micah:5:2-4; strkjv@Micah:7:20;z strkjv@Ecclesiastes:9:9;z strkjv@Ecclesiastes:13:7; strkjv@Malachi:3:1-3; strkjv@Malachi:4:2; strkjv@John:1:45; strkjv@Acts:3:24; strkjv@Acts:10:43; strkjv@Acts:13:27-30; strkjv@Revelation:19:10


Seeker Overlay: Off On

[BookofLuke] [Luke:23] [Luke:24] [Luke:25] [Discuss] Tag Luke:24:27 [Presentation]
Bible:
Bible:
Book: