Reference:Search:

Dict: naves - GATESnaves:GATES @
- Of cities kjv@Deuteronomy:3:5; kjv@Joshua:6:26; kjv@1Samuel:23:7; kjv@2Samuel:18:24; kjv@2Chronicles:8:5
- Made of iron kjv@Acts:12:10
- Made of wood kjv@Nehemiah:1:3
- Made of brass kjv@Psalms:107:16; kjv@Isaiah:45:2
- Double doors kjv@Isaiah:45:1; kjv@Ezekiel:41:24
- The open square of, a place for idlers kjv@Genesis:19:1; kjv@1Samuel:4:18; kjv@Psalms:69:12; kjv@Proverbs:1:21; kjv@Jeremiah:17:19-20
- Religious services held at kjv@Acts:14:13
- The law read at Nehemiah:8
- The place for the transaction of public business, announcement of legal transactions kjv@Genesis:23:10 kjv@Genesis:23:16
- Conferences on public affairs kjv@Genesis:34:20
- Holding courts of justice kjv@Deuteronomy:16:18; kjv@Deuteronomy:21:19; kjv@Deuteronomy:22:15; kjv@Joshua:20:4; kjv@Ruth:4:1; kjv@2Samuel:15:2; kjv@Proverbs:22:22; kjv@Zechariah:8:16
- Place for public concourse kjv@Genesis:23:10; kjv@Proverbs:1:21; kjv@Proverbs:8:3; kjv@Jeremiah:14:2; kjv@Jeremiah:22:2
- Thrones of kings at kjv@1Kings:22:10; kjv@2Chronicles:18:9; kjv@Jeremiah:38:7; kjv@Jeremiah:39:3
- Punishment of criminals outside of kjv@Deuteronomy:17:5; kjv@Jeremiah:20:2; kjv@Acts:7:58; kjv@Hebrews:13:12
- Closed at night kjv@Joshua:2:5-7
- Closed on the Sabbath kjv@Nehemiah:13:19
- Guards at kjv@2Kings:7:17; kjv@Nehemiah:13:19 kjv@Nehemiah:13:22
- Jails made in the towers of kjv@Jeremiah:20:2
- Bodies of criminals exposed to view at kjv@2Kings:10:8

- FIGURATIVE .Of the people of a city kjv@Isaiah:3:26 .Of the gospel kjv@Isaiah:60:11 .Of the powers of hell (Hades) kjv@Matthew:16:18 .Of death kjv@Job:38:17; kjv@Psalms:9:13 .Of the grave kjv@Isaiah:38:10 .Of righteousness kjv@Psalms:118:19 .Of salvation kjv@Genesis:28:17; kjv@Psalms:24:7; kjv@Psalms:118:19-20; kjv@Isaiah:26:2; kjv@Matthew:7:13 .Of death kjv@Isaiah:38:10

- SYMBOLICAL kjv@Revelation:21:12-13 kjv@Revelation:21:21 kjv@Revelation:21:25