Reference:Search:

Dict: navesx - lovenaves:LOVE @

- OF CHILDREN FOR PARENTS .
See CHILDREN

- OF GOD .
See GOD,_LOVE_OF

- OF MAN FOR GOD kjv@Exodus:20:6; kjv@Deuteronomy:5:10; kjv@Deuteronomy:6:5; kjv@Deuteronomy:7:9; kjv@Deuteronomy:11:1 kjv@Deuteronomy:11:Deuteronomy:10:12; 13, 22; kjv@Deuteronomy:13:3; kjv@Deuteronomy:30:6 kjv@Deuteronomy:30:16, 20; kjv@Joshua:22:5; kjv@Joshua:23:11; kjv@Psalms:18:1; kjv@Psalms:31:23; kjv@Psalms:37:4; kjv@Psalms:45:10-11; kjv@Psalms:63:5-6; kjv@Psalms:69:35-36; kjv@Psalms:73:25-26; kjv@Psalms:91:14; kjv@Psalms:97:10; kjv@Psalms:116:1; kjv@Psalms:145:20; kjv@Proverbs:8:17; kjv@Proverbs:23:26; kjv@Isaiah:56:6-7; kjv@Jeremiah:2:2-3; kjv@Matthew:22:37-38; kjv@Mark:12:29-30 kjv@Mark:12:32 kjv@Mark:12:33; kjv@Luke:11:42; kjv@John:5:42; kjv@Romans:5:5; kjv@Romans:8:28; kjv@1Corinthians:8:3; kjv@Philippians:1:9; kjv@2Thessalonians:3:5; kjv@2Timothy:1:7; kjv@1John:2:5 kjv@1John:2:15 kjv@1John:3:17-18; kjv@1John:4:12 kjv@1John:4:16-21 kjv@1John:5:1-3; kjv@2John:1:6; kjv@Jude:1:21 -0F MAN FOR JESUS kjv@Matthew:10:37-38; kjv@Matthew:25:34-40; kjv@Matthew:27:55-61; kjv@Mark:9:41; kjv@Luke:2:29-30; kjv@Luke:7:47; kjv@Luke:14:15 kjv@Luke:14:21, kjv@John:8:42; 23, 28; kjv@John:15:9; kjv@John:16:27; kjv@John:17:26; kjv@John:21:17; kjv@Acts:21:13; kjv@2Corinthians:5:6-8 kjv@2Corinthians:5:1Corinthians:16:22; 14, 15; kjv@Galatians:5:6 kjv@Galatians:5:22 kjv@Galatians:6:14; kjv@Ephesians:3:17-19; kjv@Ephesians:4:15; kjv@Philippians:1:9 kjv@Philippians:1:20, kjv@Philippians:6:24; 21, 23; kjv@Philippians:3:7-8; kjv@Colossians:1:8; kjv@2Thessalonians:3:5; kjv@2Timothy:1:13; kjv@2Timothy:4:8; kjv@Philemon:1:5; kjv@Hebrews:6:10; kjv@James:1:12; kjv@James:2:5; kjv@1Peter:1:8; kjv@1Peter:2:7; kjv@Revelation:2:4

- INSTANCES OF LOVE FOR JESUS .Mary kjv@Matthew:26:6-13; kjv@John:12:3-8; kjv@Luke:10:39 .Peter kjv@Matthew:17:4; kjv@John:13:37; kjv@John:18:10; kjv@John:20:3-6; kjv@John:21:7 .Thomas kjv@John:11:16 .The disciples kjv@Mark:16:10; kjv@Luke:24:17-41; kjv@John:20:20 .Mary Magdalene and other disciples kjv@Matthew:27:55-56 kjv@Matthew:27:61; kjv@Matthew:28:1-9; kjv@Matthew:23:27 kjv@Matthew:23:Luke:8:2-3; 55, 56; kjv@Luke:24:1-10; kjv@John:20:1-2 kjv@John:20:11-18 .A man from Gadara (Gerasa) out of whom Jesus cast an evil spirit kjv@Mark:5:18 .Joseph of Aramathaea kjv@Matthew:27:57-60 .Nicodemus kjv@John:19:39-40 .Women of Jerusalem kjv@Luke:23:27

- OF MAN FOR MAN kjv@Leviticus:19:18 kjv@Leviticus:19:34 kjv@Deuteronomy:10:19; kjv@Psalms:133:1-3; kjv@Proverbs:10:12; kjv@Proverbs:15:17; kjv@Proverbs:17:9 kjv@Proverbs:17:17 kjv@Songs:8:6-7; kjv@Matthew:5:41-47; kjv@Matthew:7:12; kjv@Matthew:10:41-42; kjv@Matthew:19:19; kjv@Matthew:25:34-40; kjv@Mark:9:41; kjv@Mark:12:30-33; kjv@Luke:6:31-35; kjv@Luke:10:30-37; kjv@John:13:14-15 kjv@John:13:John:15:12-34 kjv@John:15:35; 13, 17; kjv@Romans:12:9-10; kjv@Romans:13:8-10; kjv@1Corinthians:8:1; kjv@1Corinthians:13:1-13; kjv@1Corinthians:14:1; kjv@1Corinthians:16:14; kjv@Galatians:5:13-14 kjv@Galatians:5:2Corinthians:8:7-8; 22, 26; kjv@Ephesians:5:2; kjv@Philippians:1:9; kjv@Philippians:2:2; kjv@Colossians:2:2; kjv@Colossians:3:12; kjv@1Thessalonians:1:3; kjv@1Thessalonians:3:12; kjv@1Thessalonians:4:9; kjv@1Timothy:1:5 kjv@1Timothy:1:14 kjv@1Timothy:2:15; kjv@1Timothy:4:12; kjv@1Timothy:6:2; kjv@2Timothy:2:22; kjv@Titus:3:15; kjv@Philemon:1:12-16; kjv@Hebrews:10:24; kjv@James:2:8; kjv@1Peter:1:22; kjv@1Peter:2:17; kjv@1Peter:3:8-9; kjv@1Peter:4:8; kjv@2Peter:1:7; kjv@1John:2:9-11; kjv@1John:3:11 kjv@1John:3:14, kjv@1John:4:7 kjv@1John:4:11, 12, 16-19, 23; 20, 21; kjv@1John:5:1-2; kjv@2John:1:5

- EXEMPLIFICATION OF THE LOVE OF MAN FOR MAN kjv@Exodus:32:31-32; kjv@Psalms:133:1-3; kjv@Proverbs:24:17-18; kjv@Matthew:5:41-42; kjv@Matthew:10:41-42; kjv@Matthew:25:34-40; kjv@Mark:9:41; kjv@Acts:20:26 kjv@Acts:20:Luke:10:25-37; 27, 31; kjv@Luke:26:29; kjv@Romans:1:12; kjv@Romans:5:7; kjv@Romans:9:1-3; kjv@Romans:12:15-16; kjv@Romans:15:1-2 kjv@Romans:15:5 kjv@Romans:15:7 kjv@Romans:15:14, 15, kjv@Romans:14:19-21; 24, 32; kjv@Romans:16:1-16 kjv@Romans:16:19 kjv@1Corinthians:1:4; kjv@1Corinthians:4:14-16; kjv@2Corinthians:1:3-6 kjv@2Corinthians:1:14, kjv@2Corinthians:10:24; 23, 24; kjv@2Corinthians:2:1-17; kjv@2Corinthians:3:2; kjv@2Corinthians:4:5; kjv@2Corinthians:7:1-4 kjv@2Corinthians:7:2Corinthians:6:4-6 kjv@Corinthians:6:11-13 7, 12; kjv@2Corinthians:11:2; kjv@2Corinthians:12:14-16 kjv@2Corinthians:12:19-21 kjv@2Corinthians:13:9; kjv@2Corinthians:6:1 kjv@2Corinthians:6:Galatians:4:11-20; 2, 10; kjv@Ephesians:3:13; kjv@Ephesians:4:2-32; kjv@Philippians:1:3-5-7 kjv@Philippians:1:Philippians:6:22-24; 8, 23-26; kjv@Philippians:2:19; kjv@Philippians:3:18; kjv@Philippians:4:1; kjv@Colossians:1:3-4 kjv@Colossians:1:24 kjv@Colossians:1:28 kjv@Colossians:1:29; kjv@Colossians:2:1 kjv@Colossians:2:5 kjv@Colossians:4:7; kjv@Colossians:2:7-8 kjv@Colossians:2:11 kjv@Colossians:2:1Thessalonians:1:3-4; 12, 17-20; kjv@1Thessalonians:3:5 kjv@1Thessalonians:3:1Thessalonians:5:8 kjv@Thessalonians:5:7-10, 12; 11, 14; kjv@2Thessalonians:1:4; kjv@1Timothy:1:5; kjv@1Timothy:5:9-10; kjv@1Timothy:6:2 kjv@1Timothy:6:11 kjv@2Timothy:1:3-4 kjv@2Timothy:1:8; kjv@Philemon:1:8-9 kjv@Philemon:1:Philemon:2:10; 12, 16-21; kjv@Hebrews:5:2; kjv@Hebrews:6:9-10; kjv@Hebrews:13:1-3 kjv@Hebrews:13:22 kjv@James:1:27 .
See FRATERNITY

- INSTANCES OF .Abraham for Lot kjv@Genesis:14:14-16 .Naomi, Ruth, and Boaz kjv@Ruth:1; 2; 3 .David's subjects kjv@2Samuel:15:30; kjv@2Samuel:17:27-29 .Obadiah for the prophets kjv@1Kings:18:4 .Jehoshabeath for Joash kjv@2Chronicles:22:11 .Nehemiah for Israelites kjv@Nehemiah:5:10-15 .Mordecai for Esther kjv@Esther:2:7 .Job's friends kjv@Job:42:11 .Centurion for his servant kjv@Luke:7:2-6 .Roman Christians for Paul kjv@Acts:28:15

- OF MONEY .The root of evil kjv@1Timothy:6:10 .
See RICHES

- OF PARENTS FOR CHILDREN .
See PARENTS .
See also BROTHER .
See FRATERNITY .
See FRIENDSHIPLOVEFEASTS @
- Assemblies of Christian fellowship kjv@2Peter:2:13; kjv@Jude:1:12LOVERS @

- INSTANCES OF .Isaac for Rebekah kjv@Genesis:24:67 .Jacob for Rachel kjv@Genesis:29:20 kjv@Genesis:29:30 .Shechem for Dinah kjv@Genesis:34:3 kjv@Genesis:34:12 .Boaz for Ruth kjv@Ruth:2; 3; 4