Reference:Search:

Dict: tcr - ELIJAHtcr:ELIJAH @ the prophet

(1) General References to- kjv@1Kings:17:1,15,23; kjv@1Kings:18:21; kjv@1Kings:19:5,19; kjv@1Kings:21:17; kjv@2Kings:1:3,10; kjv@2Kings:2:11 kjv@2Chronicles:21:12; kjv@Malachi:4:5; kjv@Matthew:17:3; kjv@Luke:4:26; kjv@Luke:9:54; kjv@James:5:17
Summary of his life
Three times fed with Divine Supplies By Ravens kjv@1Kings:17:6 By miraculously increased store of the widow kjv@1Kings:17:15 By an angel 1Kings:19:58 A fearless reformer 1Kings:18:1740 Rebuked kings kjv@1Kings:21:20; kjv@2Kings:1:16 Mighty in prayer- 1Kings:17:20-22; 18:36-38; kjv@James:5:17 In one instance yielded to discouragement- kjv@1Kings:19:3,4 Not infallible in judgment- kjv@1Kings:19:14,18 Divinely honoured- kjv@2Kings:2:11; kjv@Matthew:17:3
, Miracles of.
See MIRACLES

(2) Prophecies of- kjv@1Kings:17:1; 21:19-24; 2Kings:1:2-17; 9:25-37; 2Chronicles:21:12-15