Reference:Search:

Dict: tcr - EXHORTATIONStcr:EXHORTATIONS @

(1) Duty of Giving- kjv@1Timothy:4:13; kjv@2Timothy:4:2; kjv@Titus:1:9; kjv@Titus:2:15; kjv@Hebrews:3:13; kjv@Hebrews:10:25

(2) Examples of- kjv@Luke:3:18; kjv@Acts:2:40; kjv@Acts:11:23; kjv@Acts:14:22; kjv@Acts:15:32; kjv@2Corinthians:9:5; kjv@1Thessalonians:5:14 kjv@2Thessalonians:3:12; kjv@1Timothy:2:1; kjv@Hebrews:13:22; kjv@1Peter:5:1 Take Heed, WARNINGS Preaching, LEADERS Keep Thyself, CONDUCTEXHORTATIONS, SPECIAL @ (a) To Avoid Various forms of Evil- kjv@Proverbs:4:15; kjv@Romans:16:17; kjv@1Timothy:6:20; kjv@2Timothy:2:16,23; kjv@Titus:3:9 Abstain, ABSTAIN Shun Evil, WARNINGS (b) To Choose between God and Evil- kjv@Exodus:32:26; kjv@Deuteronomy:30:19; kjv@Joshua:24:15; kjv@1Kings:18:21 Call to Decision, INVITATIONS (c) To Hearken to Admonition- kjv@Deuteronomy:4:1; kjv@2Chronicles:20:15; kjv@Job:34:10; kjv@Proverbs:7:24; kjv@Isaiah:51:1; kjv@Micah:1:2 kjv@Mark:7:14; kjv@James:2:5 (d) To Hold Fast the Good- kjv@1Thessalonians:5:21; kjv@Hebrews:3:6; kjv@Hebrews:4:14; kjv@Hebrews:10:23; kjv@Revelation:3:3 Endurance, STEADFASTNESS Perseverance, STEADFASTNESS Steadfastness

(1), STEALING (e) To Redeem the Time- kjv@Psalms:90:12; kjv@Ecclesiastes:12:1; kjv@1Corinthians:7:29; kjv@Ephesians:5:16; kjv@Colossians:4:5