Reference:Search:

Dict: torrey - heart, character of the renewedtorrey:Heart, Character of the Renewed @ Prepared to seek God kjv@2Chronicles:19:3 kjv@Ezra:7:10 kjv@Psalms:10:17
Fixed on God kjv@Psalms:57:7 kjv@Psalms:112:7
Joyful in God kjv@1Samuel:2:1 kjv@Zechariah:10:7
Perfect with God kjv@1Kings:8:61 kjv@Psalms:101:2
Upright kjv@Psalms:97:11 kjv@Psalms:125:4
Clean kjv@Psalms:73:1
Pure kjv@Psalms:24:4 kjv@Matthew:5:8
Tender kjv@1Samuel:24:5 kjv@2Kings:22:19
Single and sincere kjv@Acts:2:46 kjv@Hebrews:10:22
Honest and good kjv@Luke:8:15
Broken, contrite kjv@Psalms:34:18 kjv@Psalms:51:17
Obedient kjv@Psalms:119:112 kjv@Romans:6:17
Filled with the law of God kjv@Psalms:40:8 kjv@Psalms:119:11
Awed by the word of God kjv@Psalms:119:161
Filled with the fear of God kjv@Jeremiah:32:40
Meditative kjv@Psalms:4:4 kjv@Psalms:77:6
Circumcised kjv@Deuteronomy:30:6 kjv@Romans:2:29
Void of fear kjv@Psalms:27:3
Desirous of God kjv@Psalms:84:2
Enlarged kjv@Psalms:119:32 kjv@2Corinthians:6:11
Faithful to God kjv@Nehemiah:9:8
Confident in God kjv@Psalms:112:7
Sympathising kjv@Jeremiah:4:19 kjv@Lamentations:3:51
Prayerful kjv@1Samuel:1:13 kjv@Psalms:27:8
Inclined to obedience kjv@Psalms:119:112
Wholly devoted to God kjv@Psalms:9:1 kjv@Psalms:119:10 kjv@Psalms:119:69 kjv@Psalms:119:145
Zealous kjv@2Chronicles:17:6 kjv@Jeremiah:20:9
Wise kjv@Proverbs:10:8 kjv@Proverbs:14:33 kjv@Proverbs:23:15
A treasury of good kjv@Matthew:12:35