Galatians:1:6-12

So soon removed to another Gospel


tsk@Galatians:1:6 @ 1 marvel strkjv@Mark:6:6; strkjv@John:9:30

tsk@Galatians:1:6 @ 2 so strkjv@Galatians:3:1-5; strkjv@Galatians:4:9-15; strkjv@Galatians:5:4 strkjv@Galatians:5:7 strkjv@Psalms:106:13; strkjv@Isaiah:29:13; strkjv@Jeremiah:2:12-13

tsk@Galatians:1:6 @ 3 that called strkjv@Galatians:5:8; strkjv@1Corinthians:4:15; strkjv@2Thessalonians:2:14; strkjv@2Timothy:1:9; strkjv@1Peter:1:15; strkjv@2Peter:1:3

tsk@Galatians:1:6 @ 4 the grace strkjv@Acts:15:11; strkjv@Romans:5:2; strkjv@1Timothy:1:14; strkjv@2Timothy:2:1; strkjv@Revelation:22:21

tsk@Galatians:1:6 @ 5 unto strkjv@Romans:10:3; strkjv@2Corinthians:11:4

tsk@Galatians:1:7 @ 1 but strkjv@Galatians:2:4; strkjv@Galatians:4:17; strkjv@Galatians:5:10-12; strkjv@Galatians:6:12-13 strkjv@Galatians:6:17 strkjv@Acts:15:1-5 strkjv@Acts:15:24 strkjv@Acts:20:30; strkjv@Romans:16:17-18; strkjv@2Corinthians:11:13

tsk@Galatians:1:7 @ 2 pervert strkjv@Galatians:5:10-12; strkjv@Jeremiah:23:26; strkjv@Matthew:24:24; strkjv@Acts:13:10; strkjv@Acts:15:1-24; strkjv@2Corinthians:2:17; strkjv@2Corinthians:4:2; strkjv@1Timothy:4:1-3; strkjv@2Timothy:2:18; strkjv@2Timothy:3:8-9; strkjv@2Timothy:4:3-4; strkjv@Titus:1:10-11; strkjv@2Peter:2:1-3; strkjv@1John:2:18-19 strkjv@1John:2:26 strkjv@1John:4:1; strkjv@2John:1:7 strkjv@2John:1:10 ju strkjv@Deuteronomy:1:4; strkjv@1:2:2 strkjv@Revelation:2:6,14-15,20; strkjv@Revelation:12:9; strkjv@Revelation:13:14; strkjv@Revelation:19:20; strkjv@Revelation:20:3

tsk@Galatians:1:8 @ 1 though strkjv@Galatians:1:9; strkjv@1Corinthians:16:22; strkjv@2Corinthians:11:13-14; strkjv@1Timothy:1:19-20; strkjv@Titus:3:10; strkjv@Revelation:22:18-19

tsk@Galatians:1:8 @ 2 let strkjv@Galatians:3:10 strkjv@Galatians:3:13 strkjv@Genesis:9:25; strkjv@Deuteronomy:27:15-26; strkjv@Joshua:9:23; strkjv@1Samuel:26:19; strkjv@Nehemiah:13:25; strkjv@Matthew:25:41; strkjv@2Peter:2:14

tsk@Galatians:1:8 @ 3 accursed strkjv@Mark:14:71; strkjv@Acts:23:14; strkjv@Romans:9:3; strkjv@1Corinthians:12:3; strkjv@1Corinthians:16:22

tsk@Galatians:1:9 @ 1 so strkjv@2Corinthians:1:17; strkjv@2Corinthians:13:1-2; strkjv@Philippians:3:1; strkjv@Philippians:4:4

tsk@Galatians:1:9 @ 2 than strkjv@Deuteronomy:4:2; strkjv@Deuteronomy:12:32; strkjv@Deuteronomy:13:1-11; strkjv@Proverbs:30:6; strkjv@Revelation:22:18-19

tsk@Galatians:1:10 @ 1 do I now strkjv@Acts:4:19-20; strkjv@Acts:5:29; strkjv@2Corinthians:5:9-11; strkjv@1Thessalonians:2:4

tsk@Galatians:1:10 @ 2 persuade strkjv@1Samuel:21:7; strkjv@Matthew:28:14; strkjv@Acts:12:20; strkjv@Romans:2:8; strkjv@1John:3:9

tsk@Galatians:1:10 @ 3 do I seek strkjv@2Corinthians:12:19; strkjv@1Thessalonians:2:4

tsk@Galatians:1:10 @ 4 for if strkjv@Matthew:22:16; strkjv@Romans:15:1-2; strkjv@1Corinthians:10:33; strkjv@Ephesians:6:6; strkjv@Colossians:3:22; strkjv@James:4:4

tsk@Galatians:1:10 @ 5 the servant strkjv@Romans:1:1

tsk@Galatians:1:11 @ 1 that strkjv@Galatians:1:1; strkjv@1Corinthians:2:9-10; strkjv@1Corinthians:11:23; strkjv@1Corinthians:15:1-3; strkjv@Ephesians:3:3-8

tsk@Galatians:1:13 @ 1 ye strkjv@Acts:22:3-5; strkjv@Acts:26:4-5

tsk@Galatians:1:13 @ 2 how strkjv@Acts:8:1-3; strkjv@1:9:1-2 strkjv@Acts:9:13-14,21-26; strkjv@Acts:22:4-5; strkjv@Acts:26:9-11; strkjv@1Corinthians:15:9; strkjv@Philippians:3:6; strkjv@1Timothy:1:13

tsk@Galatians:1:14 @ 1 profited strkjv@Isaiah:29:13; strkjv@Isaiah:57:12

tsk@Galatians:1:14 @ 2 being strkjv@Acts:22:3; strkjv@Acts:26:5 strkjv@Acts:26:9 strkjv@Philippians:3:4-6

tsk@Galatians:1:14 @ 3 traditions strkjv@Jeremiah:15:2; strkjv@Matthew:15:2-3 strkjv@Matthew:15:6 strkjv@Mark:7:3-13; strkjv@Colossians:2:8; strkjv@1Peter:1:8

tsk@Galatians:1:15 @ 1 it strkjv@Deuteronomy:7:7-8; strkjv@1Samuel:12:22; strkjv@1Chronicles:28:4-5; strkjv@Matthew:11:26; strkjv@Luke:10:21; strkjv@1Corinthians:1:1; strkjv@Ephesians:1:5 strkjv@Ephesians:1:9 strkjv@Ephesians:3:11

tsk@Galatians:1:15 @ 2 who strkjv@Isaiah:49:1 strkjv@Isaiah:49:5 strkjv@Jeremiah:1:5; strkjv@Luke:1:15-16; strkjv@Acts:9:15; strkjv@Acts:13:2; strkjv@Acts:22:14-15; strkjv@Romans:1:1

tsk@Galatians:1:15 @ 3 and strkjv@Romans:1:5; strkjv@Romans:8:30; strkjv@Romans:9:24; strkjv@1Corinthians:1:9 strkjv@1Corinthians:1:24 strkjv@1Corinthians:15:10; strkjv@2Thessalonians:2:13-14; strkjv@1Timothy:1:12-14; strkjv@2Timothy:1:9; strkjv@1Peter:5:10

tsk@Galatians:1:16 @ 1 reveal strkjv@Matthew:16:17; strkjv@1Corinthians:2:9-13; strkjv@2Corinthians:4:6; strkjv@Ephesians:1:17-18; strkjv@Ephesians:3:5-10

tsk@Galatians:1:16 @ 2 that strkjv@Galatians:2:7-9; strkjv@Acts:9:15; strkjv@Acts:22:21; strkjv@Acts:26:17-18; strkjv@Romans:1:13-14; strkjv@Romans:11:13; strkjv@Romans:15:16-19; strkjv@Ephesians:3:1 strkjv@Ephesians:3:8 strkjv@Colossians:1:25-27; strkjv@1Thessalonians:2:16; strkjv@1Timothy:2:7; strkjv@2Timothy:1:11

tsk@Galatians:1:16 @ 3 immediately strkjv@Galatians:1:11-12; strkjv@Galatians:2:1 strkjv@Galatians:2:6 strkjv@Deuteronomy:33:9; strkjv@Luke:9:23-25 strkjv@Luke:9:59-62 strkjv@Acts:26:19-20; strkjv@2Corinthians:5:16

tsk@Galatians:1:16 @ 4 flesh strkjv@Matthew:16:17; strkjv@Matthew:26:41; strkjv@1Corinthians:15:50; strkjv@Ephesians:6:12; strkjv@Hebrews:2:14

tsk@Galatians:1:17 @ 1 went strkjv@Galatians:1:18; strkjv@Acts:9:20-25

tsk@Galatians:1:17 @ 2 returned strkjv@2Corinthians:11:32-33

tsk@Galatians:1:18 @ 1 I went up strkjv@Acts:9:26-29; strkjv@Acts:22:17-18

tsk@Galatians:1:19 @ 1 James strkjv@Matthew:10:3; strkjv@Mark:3:18; strkjv@Luke:6:15; strkjv@Acts:1:13

tsk@Galatians:1:19 @ 2 James the son of Alphaeus strkjv@James:1:1;ju strkjv@Deuteronomy:1:1

tsk@Galatians:1:19 @ 3 the Lord's strkjv@Matthew:13:55; strkjv@Mark:6:3; strkjv@1Corinthians:9:5

tsk@Galatians:1:20 @ 1 behold strkjv@Romans:9:1; strkjv@2Corinthians:11:10-11-31

tsk@Galatians:1:21 @ 1 I came strkjv@Acts:9:30; strkjv@Acts:11:25-26; strkjv@Acts:13:1; strkjv@Acts:15:23-41; strkjv@Acts:18:18; strkjv@Acts:21:3

tsk@Galatians:1:21 @ 2 Cilicia strkjv@Acts:6:9; strkjv@Acts:21:39; strkjv@Acts:22:3; strkjv@Acts:23:34

tsk@Galatians:1:22 @ 1 the churches strkjv@Acts:9:31; strkjv@1Thessalonians:2:14

tsk@Galatians:1:22 @ 2 in strkjv@Romans:16:7; strkjv@1Corinthians:1:30; strkjv@Philippians:1:1; strkjv@1Thessalonians:1:1; strkjv@2Thessalonians:1:1

tsk@Galatians:1:23 @ 1 he which strkjv@1:9:13 strkjv@Acts:9:20,26; strkjv@1Corinthians:15:8-10; strkjv@1Timothy:1:13-16

tsk@Galatians:1:24 @ 1 And they glorified God in me. strkjv@Numbers:23:23; strkjv@Luke:2:14; strkjv@Luke:7:16; strkjv@Luke:15:10 strkjv@Luke:15:32 strkjv@Acts:11:18; strkjv@Acts:21:19-20; strkjv@2Corinthians:9:13; strkjv@Colossians:1:3-4; strkjv@2Thessalonians:1:10-12
( Return to parent thread: Galatians:1 )

Removed from Him to another gospel kjv@Galatians:1:6-12( Return to parent thread: Galatians:1 )


Resources:


Child Threads:
New - Paul's greeting to the Galatians #Galatians:1:1-5
New - Removed from Him to another gospel #Galatians:1:6-12
New - Paul's past conversation #Galatians:1:13-14
New - Paul's early handling of the Gospel #Galatians:1:15-24


[Edit Galatians:1:6-12] [Create Thread to Galatians:1:6-12] [Discuss Galatians:1:6-12] [Galatians:1:6-12 Presentation]